Home   Diensten   Workshops & trainingen Cursiefjes Contact
   

Introductie

Ik ben Gijs Oskam, oprichter en eigenaar van Gijs Oskam Advies. Gijs Oskam Advies ondersteunt decentrale overheden op financieel terrein. Gemeenten, provincies en samenwerkingsorganen kunnen bij mij terecht voor advies, onderzoek en rapportage, maar ook voor een gesprek over het vak op een regenachtige vrijdagmiddag. Verder geef ik trainingen en workshops voor colleges van B&W, gemeenteraden en ambtenaren, of het nu gaat om een eenvoudige opfris-bijeenkomst of meer diepgravende sessies. Ik kan complexe onderwerpen terugbrengen tot de kern en assisteren bij de praktische toepassing van de materie.

Ik heb een brede kennis van de overheidsfinanciën, meer in het bijzonder van decentrale overheden. Ik was lange tijd senior beleidsadviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als eerste aanspreekpunt bij de overheveling van rijkstaken naar gemeenten. 'Welke som geld krijgen de gemeenten mee en hoe wordt het geld verdeeld?'. Daarvoor werkte ik bij de gemeenten Lisse en Haarlem. Ik was acht jaar raadslid in Lisse en ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging Trias Woondiensten.

Op dit moment ben ik schrijvend redacteur van Lias Info, onderdeel van Inergy. Dit is een digitaal kennisportaal gericht op gemeentefinanciën, veel gelezen en steeds actueel. Verder doe ik wat bestuurswerk, onder meer als voorzitter van de Stichting Lokaal Fonds Lisse. De Stichting steunt lokale initiatieven die tegengaan dat mensen vereenzamen, en die de sociale samenhang in de gemeente bevorderen.