Home   Diensten   Workshops & trainingen Cursiefjes Contact
   

Introductie

Gijs Oskam Advies ondersteunt decentrale overheden op financieel terrein. Gemeenten, provincies en samenwerkingsorganen kunnen bij Gijs Oskam terecht voor advies, onderzoek en rapportage. Ook verzorgt hij workshops en trainingen voor bestuurders en professionals. Hij is uitstekend in staat om complexe onderwerpen terug te brengen tot de kern.

Gijs Oskam is zeer deskundig op het brede terrein van de overheidsfinanciën. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hield hij zich als senior beleidsadviseur onder meer bezig met de overheveling van rijkstaken naar gemeenten: 'Welke som geld krijgen de gemeenten mee en hoe wordt het geld verdeeld?'

Eerder werkte hij bij de gemeenten Lisse en Haarlem. Daarnaast was hij acht jaar raadslid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging Trias Woondiensten.

Oskam is lid van de Redactieraad van FrontInfo, onderdeel van Frontin PAUW. Dit is een digitaal kennisportaal gericht op gemeentefinanciën, met name financiële verhoudingen.

Gijs Oskam studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en volgde meerjarige opleidingen aan de Bestuursacademie Noord-Holland.